24 december

På julaftons morgon öppnade Ossian kalenderns sista paket, vilket innehöll en drake.
Här tillsammans med drakungen.