Handarbete i Middlemarch

Författarnamnet George Eliot för ju tankarna till en man, men den som kan sin litteraturhistoria vet att boken Middlemarch i själva verket skrevs av en kvinna. Den uppmärksamma läsare behöver dock inte vara så påläst; i boken berörs många teman som en 1800-talsman inte skulle kunna relatera till. Ett av dem är stickning.
 
She was knitting, and could either look at Fred or not, as she chose - always and advantage when one is bent on loading speech with salutary meaning; and though Mrs. Garth intended to be duly reserved, she did wish to say something that Fred might be the better for.
 
Kommentarer som dessa kan man inte själv tänka ut; man måste ha upplevt dessa situationer själv för att kunna beskriva dem så träffande. Kul att de kvinnorna för tvåhundra år sedan såg samma fördelar med handarbete som vi!
//Elisabeth och Rebecka